Fundacja Zbigniewa Nowaka powstała z potrzeby dzielenia się dobrem. Dostajemy energię, zdrowie, wiedzę, radość, spokój i spełnienie marzeń. W naturalnym odruchu chcemy się tym podzielić. Chcemy to dobro podać dalej. Przekazać nasze doświadczenie szczęśliwego życia tak wielu ludziom, jak to tylko możliwe.

Fundacja Zbigniewa Nowaka powstała z potrzeby wsparcia jego działalności energoterapeutycznej, przede wszystkim przez rozpowszechnianie i edukowanie społeczeństwa odnośnie unikalnej wiedzy przedstawionej w dorobku naukowo-zawodowym Zbigniewa Nowaka, ze szczególnym uwzględnieniem samorozwoju osobistego.

Więcej o Fundatorach: www.nowak.plEnergoterapia, to nie tylko bezpośredni wpływ na poprawę zdrowia, to także kompleksowa działalność w znacznie większej skali. Propagowanie nowatorskich metod poprawiających zdrowie, w tym także zdrowie psychiczne, ochrona zdrowia, wspieranie innowacyjnych technologii medycznych, działalność na rzecz propagowania i edukacji w zakresie holistycznej teorii rozwoju, rozwoju wewnętrznego (duchowego), uniwersalnych wartości etycznych, wolności, równości, praw człowieka i przyrody, globalnego systemu praw. Fundacja powołana została do wsparcia działalności Zbyszka Nowaka, także w tym zakresie.


Statut Fundacji

Nasza Fundacja powstała z głębokiej potrzeby dzielenia się dobrem. Pragniemy przekazać energię, zdrowie, wiedzę, radość, spokój i spełnienie marzeń innym ludziom. Statut Fundacji Zbigniewa Nowaka stanowi fundament naszych działań i określa cele, jakie przyświecają naszej organizacji. Dowiedz się więcej o naszych celach i misji, zapoznając się z naszym Statutem.


Zaufanie

Jesteśmy dumni z transparentności naszej działalności. Dla nas ważne jest, aby nasi darczyńcy i współpracownicy mieli pełny wgląd w to, jak gospodarujemy środkami. Nasze sprawozdania finansowe prezentują stan naszych finansów, wydatki i przychody Fundacji Zbigniewa Nowaka. Dzięki temu każdy może śledzić naszą odpowiedzialną i efektywność naszych działań. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej pobierz:

sprawozdanie za rok 2021
sprawozdanie za rok 2022


Zarząd Fundacji

Nasz zarząd to zespół dedykowanych profesjonalistów, którzy pracują na rzecz realizacji naszych celów. Poznaj członków naszego zarządu i dowiedz się, jakie role pełnią w naszej organizacji. To ludzie, którzy wspierają naszą misję i pracują z pasją, aby przekazywać dobro dalej i propagować energetoterapię oraz holistyczną teorię rozwoju.

Zarząd Fundacji Zbigniewa Nowaka składa się z wyjątkowych osób, które dzielą naszą pasję do energoterapii i samorozwoju. Oto członkowie zarządu:

Zbigniew Nowak – Prezes Zarządu – najbardziej znany polski energoterapeuta

Aleksandra Krajewska- Nowak – Członek Zarządu

Robert Sutkowski – Członek Rady Fundacji – doradca w kwestiach finansowych i budżetowych

Anna Grotek – Członek Rady Fundacji

Nasz zarząd pracuje z pasją i zaangażowaniem, dążąc do osiągnięcia naszych celów statutowych.

Dzięki naszej działalności, chcemy przekazywać dobro innym, pomagając im osiągnąć harmonię, zdrowie i spełnienie w życiu. Nasza Fundacja jest otwarta na współpracę i wsparcie wszystkich, którzy podzielają naszą wizję.


Konto Bankowe

Żeby wesprzeć naszą fundację, możesz przekazać darowiznę poprzez przelew na nasze konto bankowe.
Bank Milennium S.A: 31 1160 2202 0000 0005 7679 0958


Dane Kontaktowe

fundacja@nowak.pl
kom. 601 244 901


Sponsorzy